Inloggad som: ()

Kundanmälan

Välj kö 

Välj kö att registrera dig i så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål. För att göra en kundregistrering online krävs ett svenskt personnummer med 12 siffror. Om du inte kan ange ett fullständigt personnummer så ber vi dig vänligen att kontakta oss eller att komma in på vårat kontor för att göra en registrering.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Medsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Önskemål 
För att få prenumerationer genererat måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha prenumerationer enligt mina önskemål.
 
 
  (min 1)
 
  (min 1)
(alla)
Gårdskär
Marma
Skutskär
Älvkarleby
Älvkarleö
Godkännande 

Genom att jag kryssar för SAMTYCKE i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande enligt personuppgiftslagen (PUL) till att Älvkarlebyhus AB har full rätt att ta Kreditupplysning genom Kronofogdemyndigheten alternativt Business check, och inhämta all den information, som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjekt.

Jag medger också att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Älvkarlebyhus dataregister.